• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

Nieuw meubilair!

Nieuw meubilair!

In de meivakantie heeft het team van Jenaplanschool Sint Bonifatius niet stil gezeten. Na een lange tijd van oriënteren op de mogelijkheden van schoolmeubilair is er voor midden- en bovenbouw eigentijds meubilair besteld.
'We hebben gezocht naar meubilair dat past bij onze visie op onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen samen kunnen werken maar ook een rustig plekje kunnen kiezen om alleen te werken. Het is een mooi proces geweest om vanuit onze Jenaplanvisie de klaslokalen vorm te geven waarin kinderen en team zich prettig voelen. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch leuk om de groepen opnieuw in te mogen richten, dit kan maar één keer in de 20 jaar!' Aldus directrice Liesbeth Sterk. Voor de kinderen die 8 weken geleden voor het laatst in de school zijn geweest is het een hele verandering. In alle groepen staan treincoupés waar afgezonderd een groepje samen kan werken. In de bovenbouw staat een statafel waaraan staand gewerkt kan worden of zittend op een barkruk. Rondom de instructietafel staan halfronde tafels zodat alle kinderen dichtbij de stamgroepleider kunnen zitten. 'Kinderen hebben geen vaste tafel meer. Wij starten de dag altijd met een kring. Wanneer er gewerkt gaat worden kiezen de kinderen samen met de juf op welke plek zij dit het beste kunnen doen.' Ook de jongsten van de Bonifatiusschool krijgen binnenkort een nieuwe inrichting. 'Als we uit de Corona dip zijn dan hopen we onze nieuwe jas met kinderen, ouders en belangstellenden uitbundig te vieren!'
 

<< terug naar overzicht
Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl