• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

OUDERBETROKKENHEID

Op onze school zijn ouders onmisbaar!

Samen met kinderen, ouders en team willen we graag een gemeenschap zijn. Door als ouder mee te helpen op de school van uw kind, toont u betrokkenheid en laat u uw kind merken, dat school belangrijk is. En het is nog gezellig ook! 

Zo zie je vaak ouders, die ’s morgens even een kopje koffie drinken in de koffiehoek. De lijnen tussen het team en de ouders zijn hierdoor kort.

Mede hierdoor houden team en ouders elkaar alert en vormen we een 'samenschool' waar kinderen, team en ouders trots op zijn!

Bij de volgende activiteiten is de hulp van ouders zeer gewenst!
Schoolkamp in september - Kerstviering - Carnaval - Koningsspelen - laatste schooldag - meelopen Palmpasen - keuze/workshop middag (eigen talenten van ouders) - boeken kaften - lezen - rijden naar locaties buiten de school - en nog veel meer...

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl