• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

JENAPLAN

Leren leven met hoofd, hart en handen
Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, kritische en sociale jongvolwassenen.
Dat is ons doel. 

Hoe bereiken we dit?
Ieder kind is uniek en zo is er maar één.
Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 
De kinderen ontwikkelen een stabiele basis op zowel cognitief, sociaal- emotioneel en creatief gebied. 

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders en ouders omvat. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan alleen het aanleren van de schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Wat wij minstens net zo belangrijk vinden: 
- elk kind moet zich veilig voelen om te kunnen ontwikkelen
- kinderen groeien op hun eigen niveau
- kinderen leren met en van elkaar
- alle kinderen respecteren en waarderen zichzelf en anderen en onze 
  omgeving
- kinderen worden geprikkeld om nieuwsgierig te zijn en worden 
  uitgedaagd om te leren

Meer weten over het Jenaplan? Klik dan hier.

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl