• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

KANJERTRAINING

Sinds 2007 werken we met veel enthousiasme met de Kanjertraining.
Deze manier van werken sluit goed aan bij ons Jenaplanonderwijs waar vertrouwen, normen, waarden en respect voor elkaar een belangrijke plaats in nemen.

De Kanjertraining is een methode voor het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden. De belangrijkste reden waarom wij hiermee werken is om het pedagogisch klimaat positief te blijven ontwikkelen en te borgen.

De kinderen voelen zich veilig, ze durven zichzelf te zijn en voelen zich bij elkaar betrokken. Ook leren de kinderen hun gevoelens onder woorden te brengen.
Ze leren verantwoordelijkheid te nemen en ze krijgen meer zelfvertrouwen. 

Bij de Kanjertraining horen vijf vaste afspraken:
1.       We vertrouwen elkaar.
2.       We helpen elkaar.
3.       Je speelt niet de baas.
4.       We lachen elkaar niet uit.
5.       Je bent niet zielig.

In onze school gelden afspraken en regels vanzelfsprekend voor iedereen.

Wilt u meer weten? Vraag het onze stamgroepleiders.
Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de Kanjertraining. 

Meer weten over Kanjertraining? Klik hier.

 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl