• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

IDENTITEIT


Onze Jenaplanschool heeft een katholieke identiteit. 
Die dagelijks voelbaar is in de manier waarop we omgaan met elkaar. Onderlinge verdraagzaamheid en openheid staan hierin centraal.
We besteden aandacht aan (ingrijpende) gebeurtenissen in de levens van de kinderen.
Onze katholieke identiteit is tevens geworteld in en wordt gevoed door onze visie op het geheel:
de aarde, de natuur, de dieren, de mensen en onszelf.

De jaarlijkse katholieke feesten worden samen gevierd. De Bijbelverhalen die we vertellen, worden zo goed mogelijk geïntegreerd in de actuele thema's. Tevens is er aandacht voor andere wereldreligies. 
 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl