• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

SAC

Schooladviescommissie
De schooladvies-commissie is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen meepraten over alle zaken die de school aangaan. De beïnvloeding is gericht op de directeur. De bevoegdheden zijn het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur. Het overleg tussen beide partijen is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming.  Alleen dan kunnen ouders, school en bestuur werken aan hun gezamenlijke belang, namelijk de zorg voor kwalitatief goed onderwijs. 

Wie in onze SAC zitting hebben, staat omschreven in de schoolkalender en de schoolgids

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl