• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 stamgroepleiders.
De ouders van de MR zijn de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk is dit de directeur van onze school.
Het overleg betreft de organisatie en de inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer ouders of leerkrachten de vergadering willen bezoeken en/of mee willen praten, kunnen zij contact opnemen met de secretaris. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Oudergeleding: Bauke Groen (voorzitter) en Jeroen Pel.
Teamgeleding: Reinou Aagtjes en Janny Plomp.  

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl