• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

OUDERRAAD

De oudervereniging van onze school wordt bestuurd door de ouderraad.
De ouderraad heeft als taak de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. De ouderraad kan de directeur informeren over zaken die onder de ouders leven. De ouderraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden; dus geen formele zeggenschap over het reilen en zeilen op school. Formeel communiceert de ouderraad alleen met de directeur en de ouders/verzorgers van de leerlingen.

De ouderraad heeft daarnaast als belangrijke taak het ondersteunen van het team bij het organiseren van onder andere vieringen, het schoolkamp en ouderavonden. 

Wie onze ouderraadsleden zijn, staat in de schoolkalender en de schoolgids

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl