• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

AANPAK LERARENTEKORT BMS

Dit document beschrijft de manier waarop de BMS omgaat met het toenemende tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs. Het lerarentekort is een vraagstuk dat inmiddels landelijk bij alle school- besturen speelt. In dit document is een protocol opgenomen dat de schooldirecties van de BMS toepassen wanneer er sprake is van uitval van een leerkracht door ziekte of verlof.
 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl