• bonischool in een nieuw jasje
 • ons fijne schoolplein
 • Middenbouw aan het werk
 • samen luisteren
 • Ruimte in alle stamgroepen!
 • samenwerken
 • met sprongen vooruit
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bonischool in een nieuw jasje

ons fijne schoolplein

Middenbouw aan het werk

samen luisteren

Ruimte in alle stamgroepen!

samenwerken

met sprongen vooruit

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

WERELDORIENTATIE

'Verwondering is het begin van wijsheid' (Socrates)

In een Jenaplanschool is de wereldoriëntatie het belangrijkste vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen. Ze leren over de mensen dichtbij en verder weg.

Dat doen we door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen. De kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van thema’s. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.

Naarmate de betrokkenheid van het kind groter wordt bij een onderwerp, gaat respect ook een steeds grotere rol spelen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en stellen vragen over de wereld om hen heen. Wij hopen deze “verwondering” niet af te breken, maar steeds verder op te bouwen! 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl